Počet záznamů: 1

Vznik Slovenského státu a česká společnost

 1. 1.
  0356807 - MSUA-W 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Rychlík, Jan
  Vznik Slovenského státu a česká společnost.
  [The Foundation of the Slovak State and the Czech Society.]
  Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava: Veda, 2010 - (Bystrický, V.), s. 392-405. ISBN 978-80-224-1150-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia * Slovakia * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kapitola vysvětluje postoj české veřejnosti ke slovenskému státu vzniklému 14. března 1939. Dokládá původně negativní postoje, ale již na podzim 1939 byli Češi ochotni existenci tohoto státu akceptovat.

  The chapter explains the attitude of the Czech public toward the Slovak state which was founded on 14 March 1939. It shows how the attitude was originally negative but already in the Autumn of 1939 Czechs were ready to accept it’s existence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195235