Počet záznamů: 1

Pár náramků z mladší doby bronzové z obce Drevníky u Dobříše, okr. Příbram

 1. 1.
  0356649 - ARU-G 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Korený, R. - Frána, Jaroslav - Hošek, Jiří - Fikrle, Marek
  Pár náramků z mladší doby bronzové z obce Drevníky u Dobříše, okr. Příbram.
  [Pair of Late Bronze Age bracelets from the village of Drevníky near Dobříš, district Příbram.]
  Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2010 - (Furmánek, V.; Miroššayová, E.), s. 161-172. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, 11. ISBN 978-80-89315-26-0.
  [Popolnicové polia a doba halštatská /10./. Košice (SK), 16.09.2008-19.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Knovíz culture * metallurgy of lead * bronze bracelets * archaeometallurgy
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Autoři se v příspěvku zabývají dvěma bronzovými náramky z dětského kostrového hrobu odkrytého r. 1952 v obci Drevníky. Archeologickým a chemickým rozborem bylo zjištěno následující. Výbavu hrobu lze datovat do HA1. Chemickou analýzou bylo zjištěno, že náramky obsahují neobvykle vysoké podíly olova za současné absence cínu. S ohledem na geografický a časový kontext se pravděpodobně jedná o experiment s novým typem slitiny.

  The authors in the paper deal with two bronze bracelets from infant inhumation grave uncovered in 1952 in the village of Drevníky. The following results were determined by the archaeological and chemical analysis. The studied grave goods can be dated to HA1. Chemical analysis revealed that the bracelets contain unusually high amounts of lead and does not contain tin. With regard to the spatial and chronological context the bracelets most likely indicate an experimentation with a new type of alloy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195119