Počet záznamů: 1

Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic

 1. 1.
  0356647 - UEF-S 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Traxler, Jiří
  Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic.
  [Short Songs by Jan Jeník of Bratřice.]
  Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 710 s. ISBN 978-80-87112-41-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: folk song * Jan Jeník of Bratřice * song collection * critical edition * erotic topics in folklore * Czech national revival
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Knižní publikace představuje druhý díl kritické edice písňových sbírek vlasteneckého šlechtice Jan Jeníka z Bratřic, vysloužilého vojáka, sběratele a glosátora českých starožitných památek. V úvodním pojednání autor vymezuje a charakterizuje Jeníkovy písňové sbírky, seznamuje zájemce s problematikou transkripce těchto svérázných rukopisů a ve stručnosti popisuje specifické vydavatelské zásady. Ediční část je věnována dokončení edice rukopisného svazku písní z r. 1832 (JB2), registraci nezvěstné písňové sbírky z r. 1836 (JB3) a edici písňového souboru z r. 1838 (JB4). Jednotlivé lidové, kramářské, společenské, kupletní a satirické písně jsou opatřeny bohatým doprovodným aparátem (vysvětlivky, konkordance, pasportizace, komparační odkazy, notové ukázky, komentář), významné místo tentokrát zaujímají Jeníkovy průvodní prózy k písním a slovesné útvary na pomezí lidovosti.

  This publication presents the second volume of the critical edition of the songs collected by the patriotic aristocrat Jan Jeník of Bratřice, retired soldier, collector and commentator of Czech antiquities. In an introductory essay author characterizes Jeník´s collections, provides an insight to the issues of transcription of these peculiar manuscripts, and shortly describes specific editorial principles. The edition itself includes the completion of the handwritten collection of songs from 1832 (JB2), listing of the missing collection from 1836 (JB3) and songs from 1838 (JB4). Every folk, broadsheet, social, satirical song or couplet is accompanied by comprehensive critical apparatus including explanatory notes, concordance, passportisation, comparative references, music examples, and commentaries. An important place belongs this time to Jeník´s introductions to songs and semi-folk texts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195118
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Pisne kratke Jana Jeníka rytíře z Bratřic II.pdf95.8 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Traxler- Písně krátké Jana Jeníka II.pdf2918 KBVydavatelský postprintvyžádat