Počet záznamů: 1

Polyetheretherketon (PEEK) - I. část: Perspektivní materiál pro ortopedickou a traumatologickou praxi

 1. 1.
  0356425 - UMCH-V 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Horák, Zdeněk - Pokorný, D. - Fulín, P. - Šlouf, Miroslav - Jahoda, D. - Sosna, A.
  Polyetheretherketon (PEEK) - I. část: Perspektivní materiál pro ortopedickou a traumatologickou praxi.
  [Polyetheretherketone (PEEK). Part I: Prospects for use in orthopaedics and traumatology.]
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Roč. 77, č. 6 (2010), s. 463-469 ISSN 0001-5415
  Grant CEP: GA MŠk 2B06096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: PAEK * PEEK * polyetheretherketone
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.628, rok: 2009
  http://www.achot.cz/detail.php?stat=412

  Polyaryletherketony (PAEK), se na základě dosavadních studií ukazují jako perspektivní materiály pro různé aplikace v medicíně. Nejvýznamnější z této skupiny polymerů je polyetheretherketon (PEEK) a jeho kompozity. Vynikající užitné vlastnosti těchto materiálů jsou výhodné pro řešení různých onemocnění skeletu. V současné době se využívají s úspěchem pro konstrukci páteřních implantátů a v pokročilém stadiu klinických zkoušek jsou i náhrady pro využití v ortopedii, stomatologii a v traumatologii.

  On the basis of current studies, polyaryletherketone (PAEK) polymers appear to be materials with great prospects for medical application. The most important member of this family of semi-crystalline thermoplastics is polyetheretherketone (PEEK) with its composites. The excellent properties of this material find their use in the treatment of various disorders of the skeletal system. At present they are used with advantage to construct spinal implants, and replacements for other orthopaedic applications and for dental and trauma medicine are at advanced stages of clinical testing.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194950