Počet záznamů: 1

Postoje k jazyku: výzkum a interpretace

 1. 1.
  0356398 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čmejrková, Světla
  Postoje k jazyku: výzkum a interpretace.
  [Language attitudes: research and interpretation.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 297-303. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: language attitudes * contemporary Czech * territorial and stylistic variation * questionnaire
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Stať navazuje na Danešovu studii o jazykových postojích. Testuje některé teze a využívá k tomu jazykové ankety, v níž odpovídají středoškoláci, vysokoškoláci a studenti češtiny (celkem 100 osob). V jejich odpovědích se autorka snaží vytipovat relevantní témata, která přímo i nepřímo svědčí o jejich postojích k teritoriální a stylistické variantnosti současné češtiny, zejména o jejich postojích k jazykovému standardu a substandardu (tzv. obecné češtině).

  This article is inspired by Daneš´s concept of language attitudes and their classification. It is based on a survey conducted with contemporary students of secondary schools and universities, and university students with Czech as a major subject (100 people in total). Their answers identify relevant topics for the formulation of attitudes toward territorial and stylistic variation in contemporary Czech, above all toward their experience of the opposition of standard and non-standard Czech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194928