Počet záznamů: 1

Staročeská verba dicendi na příkladu sloves *osloviti a hovořiti

 1. 1.
  0356393 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Homolková, Milada
  Staročeská verba dicendi na příkladu sloves *osloviti a hovořiti.
  [The Old Czech verba dicendi on the example of the verbs *osloviti and hovořiti.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 177-181. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * verb
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  České sloveso osloviti je přejímkou ze slovenštiny, kde je doloženo už v 15. století; sloveso hovořiti patří ve staré češtině k verbům dicendi, která hodnotí způsob řeči po stránce zvukové.

  Czech verb osloviti is a borrowing from Slovak, where it was recorded as early as in the 15th century; in Old Czech the verb hovořiti falls into the class of verba dicendi which assess, the speech activity with respect to its phonetic aspects.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194923