Počet záznamů: 1

Diskontinuita jazykového vývoje a lexikální systém

 1. 1.
  0356389 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nejedlý, Petr
  Diskontinuita jazykového vývoje a lexikální systém.
  [The discontinuity of the development of language and the lexical system.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 183-187. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: lexical system * language development * discontinuity * Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Lexikální systém se vyvíjí kontinuálně – změny probíhají jako součást změn jiných. Někdy uživatel vhodnou lexikální jednotku nezná a sám přichází s lexikální inovací. Dochází tak k zdvojení systémové pozice. Mnohé takové případy nacházíme v češtině humanistické a barokní. Příčinou je rozpor mezi překotným rozvojem komunikačních příležitostí a omezenějšími komunikačními možnostmi.

  The lexical system develops continuously – changes proceed as a part of the other ones. Sometimes user of the language doesn´t know a suitable lexical unit and he comes with a lexical inovation. So the reduplication of the system position happens. We find many such cases in the Czech language of the humanistic and baroque periods. The reason is the discrepancy between the overbrash develop of the communications occasions and the more limited communications possibilities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194920