Počet záznamů: 1

K polyfunkčnosti formantů pro názvy vlastností

 1. 1.
  0356336 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šimandl, Josef
  K polyfunkčnosti formantů pro názvy vlastností.
  [To the multifunctionality of suffixes for names of properties.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 129-133. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: word-building formants * multifunctionality * corpora
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Na materiálu ke dvěma z českých sufixů pro názvy vlastností obhajuje příspěvek tři teze: (1) Polyfunkčnost slovotvorných formantů lze s využitím korpusů mapovat snáz než dříve. (2) Popis slovotvorných prostředků nemusí být podán jen v kategoriích (slovotvorných, onomaziologických), ale i jako gramatika jednotlivých prostředků. (3) Problematické a periferní případy, z nichž některé dosahují vysokých frekvencí, je vidět lépe v gramatice prostředků.

  Based on material concerning two of Czech suffixes for names of properties, the contribution defends three theses: (1) The multifunctionality of word-formation means can be mapped easier than before by using corpora. (2) The description of word-formation means ought not be given in terms of categories (word-formation c., onomasiological c.); it can be given as a grammar of single means. (3) Problematic and peripheral cases, whereby some of them reach high frequencies, appear more distinctly in the grammar of means.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194881