Počet záznamů: 1

The first metallacarborane triple-decker complexes with a bridging pentaphospholyl ligand

 1. 1.
  0356240 - UACH-T 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Loginov, D.A. - Vinogradov, M.M. - Starikova, ZA. - Petrovskii, PV. - Holub, Josef - Kudinov, AR.
  The first metallacarborane triple-decker complexes with a bridging pentaphospholyl ligand.
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 75, č. 9 (2010), s. 981-993 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: boranes * metallacarboranes * iron * sandwich compounds
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.853, rok: 2010

  Visible light irradiation of cations [(Carb)Fe(eta-C6H6)](+) in the presence of Cp*Fe(eta-cyclo-P-5) affords the mu-pentaphospholyl triple-decker complexes [(Carb)Fe(mu-eta:eta-cyclo-P-5)FeCp*](+) (Carb = 9-SMe2-7,8-C2B9H10 (3a) and 1-t-BuNH-1,7,9-C3B8H10 (3b)). Structures of 3a- and 3b[Co(eta-7,8-C2B9H11)(2)] were determined by X-ray diffraction. Bonding in 3a, 3b and mononuclear building blocks was analyzed by energy decomposition analysis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194816