Počet záznamů: 1

Exploatace (okupovaného) spojence. Aktivity tzv. Sdruženého podvýboru pro zpravodajské úkoly (C.I.O.S.) a Britského podvýboru pro zpravodajské úkoly (B.I.O.S.) v Československu na příkladě Škodových závodů v Plzni, 1945–47

 1. 1.
  0356213 - USD-C 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šimůnek, Michal V. - Hořejš, M.
  Exploatace (okupovaného) spojence. Aktivity tzv. Sdruženého podvýboru pro zpravodajské úkoly (C.I.O.S.) a Britského podvýboru pro zpravodajské úkoly (B.I.O.S.) v Československu na příkladě Škodových závodů v Plzni, 1945–47.
  [Exploiting an (Occupied) Ally: The Activities of the C.I.O.S. and the B.I.O.S. in Post-war Czechoslovakia as Exemplified by the Škoda Pilsen Company in the Years 1945-1947.]
  Věda a technika v Československu v letech 1945-1960. Praha: Národní technické muzeum, 2010 - (Janovský, I.; Kleinová, J.; Stříteský, H.), s. 385-406. Práce z dějin techniky a přírodních věd, 24. ISBN 978-80-7037-197-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: science intelligence * WW2 * Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá problematikou vědeckého zpravodajství západních spojenců v návaznosti na základní i aplikovaný výzkum prováděný v protektorátu Čechy a Morava během německé okupace. Jako konkrétní případ byly zvoleny Škodovy závody v Plzni, resp. pobočka v Příbrami. Studie vychází především z britských archivních pramenů.

  The paper deals with the scientific intelligence of the western Allies in connection to the Czech Lands. It focuses both on primary and apllied research introduced in the Protectorate of Bohemia and Moravia during the period of German occupation. As an example was chosen the Skoda factory in Pilsen incl. its special branche in Pribram. The paper is based mostly on the British archival sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194793