Počet záznamů: 1

Postavení české onomastiky v mezinárodním kontextu

 1. 1.
  0356210 - UJC-A 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Harvalík, Milan
  Postavení české onomastiky v mezinárodním kontextu.
  [The Position of Czech Onomastics in International Context.]
  Teoretické a komunikační aspekty proprií. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Harvalík, M.; Minářová, E.; Tušková, J.), s. 47-56. ISBN 978-80-210-5102-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: onomastics * theory * methodology * Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Vývoj české onomastiky v několika posledních dekádách, její pozice mezi ostatními vědeckými disciplínami, užívané teoretické a metodologické principy, hlavní trendy současného českého onomastického výzkumu, jeho výsledky.

  The development of the Czech onomastics in last few decades, its position within other scholarly disciplines, theoretical and methodological principles used, the main trends of contemporary Czech onomastic research, its results.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194792