Počet záznamů: 1

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika)

 1. 1.
  0356170 - BC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Spitzer, L. - Konvička, O. - Tropek, Robert - Roháčová, M. - Tuf, I.H. - Nedvěd, O.
  Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika).
  [Overwintering communities of arthropods on white fir (Abies alba) in the Moravian Wallachia region (West Carpathians, Czech Republic).]
  Časopis Slezského zemského muzea. Roč. 59, - (2010), s. 217-232 ISSN 1211-3026
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Grant ostatní:ČSOP-Ochrana biodiverzity(CZ) 51050108
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: faunistics * endangered species * Abies alba
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Příspěvek podává přehled členovců zjištěných při zimování na jedli bělokoré na Valašsku. Zimující společenstva byla překvapivě bohatá, což dokazuje význam jedle pro přezimování bezobratlých a oprávněnost zvyšování jejího zastoupení v podhorských lesích. Toho může být docíleno selektivní těžbou a důrazem na zmlazování semenáčků jedle.

  The results of the survey of communities of all arthropods overwintering on white fir in the West Carpathians. Arthropod assemblage was surprisingly rich and show common use of fir bark for living and overwintering. The proportion of white fir should thus be increased in natural and seminatural woodland. This could be done by replacement of clear cutting by selective cutting methods with accent to natural rejuvenation of white fir seedlings.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194764