Počet záznamů: 1

Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) Konstantinolázeňska

 1. 1.
  0356167 - BC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tropek, Robert
  Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) Konstantinolázeňska.
  [Contribution to knowledge of spiders (Araneae) of the Konstantinovy Lázně region.]
  Erica. Roč. 17, - (2010), s. 91-102 ISSN 1210-065X
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Araneae
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Příspěvek podává přehled fauny pavouků dvou MZCHÚ v okolí Konstantinových Lázní. Složení společenstev je interpretováno z hlediska historie studovaných lokalit i celé krajiny, doporučen je management nutný k obnovení a zachování ochranářské hodnoty jednotlivých stanovišť.

  The results of the survey of spiders communities of two natural reserves of the Konstantinovy Lazne region. The communities composition is interpreted considering history of both localities. The management necessary for restoration of the biotopes is suggested.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194761