Počet záznamů: 1

K lexikálním germanismům v češtině a otázkám jejich vývojové (ne)pravidelnosti (s důrazem na češtinu doby střední)

 1. 1.
  0356158 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Martínek, František
  K lexikálním germanismům v češtině a otázkám jejich vývojové (ne)pravidelnosti (s důrazem na češtinu doby střední).
  [On German influence on Czech lexicon and questions of developmental (ir)regularity (with stress on Middle Czech).]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 136-142 ISSN 1803-876X.
  [Setkání mladých lingvistů /10./. Olomouc, 11.05.2009-13.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: lexical Germanisms * humanistic Czech * baroque
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se zabývá pravopisnými, hláskoslovnými a tvaroslovnými vlastnostmi lexikálních germanismů v českých humanistických a barokních textech.

  The article focuses on orthographical, phonological, and morphological properties of lexical Germanisms in Czech humanistic and baroque texts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194755