Počet záznamů: 1

Intertextualita české reklamy: Aluze k české kultuře, historii a etnicitě

 1. 1.
  0356034 - UJC-A 2011 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čmejrková, Světla
  Intertextualita české reklamy: Aluze k české kultuře, historii a etnicitě.
  [Intertextuality of Czech advertisements: Allusions to Czech culture, history, and ethnicity.]
  Intertekstualność we współczesnej komunikaci językowej. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 - (Mazur, J.; Małyski, A.; Sobstyl, K.), s. 179-189. ISBN 978-83-227-3130-7.
  [Intertekstualność we współczesnej komunikaci językowej. Kazimierz Dolny (PL), 25.09.2008-27.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/1468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: ethnic stereotype * topos of common origin * self-image * advertising
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V příspěvku se zabývám aluzemi k české kultuře, historii a etnicitě v mediálním diskurzu, konkrétně v reklamních spotech. Při sledování způsobu, jímž je intertextuální a interdiskurzivní odkazování v reklamních spotech využito, se zaměřuji jak na jednoduché případy, kdy je obraz sebe sama, určitý autostereotyp češství konstruován afirmativně a v zásadě podporován, tak na případy, kdy je tento sebeobraz ironizován či jinak problematizován – např. zapojením perspektivy jiného etnika či formulováním pozice vůči jiným etnikům, konkrétně vůči Evropské unii.

  The paper surveys allusions to Czech culture, history and ethnicity in media discourse, particulrly in advertising. The focus is on intertextual and interdiscoursive allusions to the stereotype of Czech-ness in spots which reinforce the self-image as well as on those spots which problematize and ironize the Czech self-image. In some spots, Czech ethnic stereotypes are heard from the mouth of foreigners, in which case Czech receivers are confronted withe their self-image seen through the eyes of a different ethnic group. In another spot, the self-image is problematized through the assuming of stance towards the European Union.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194662