Počet záznamů: 1

Nové tendence v rozvoji současné české onymie

 1. 1.
  0356013 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Harvalík, Milan
  Nové tendence v rozvoji současné české onymie.
  [New Tendencies in the Development of Contemporary Czech Onymy.]
  Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010 - (David, J.; Čornejová, M.; Harvalík, M.), s. 179-186. ISBN 978-80-7368-779-3.
  [Česká onomastická konference /4./. Ostrava (CZ), 15.09.2009-17.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: proper names * anthroponyms * Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Analýza tří hlavních skupin vlastních jmen - antroponym, toponym a chrématonym, u nichž lze zvlášť výrazně pozorovat nové tendence v jejich vývoji. Onymické systémy jsou často schopny velmi rychle reagovat na změny ve společnosti, dokonce rychleji než apelativní sféra jazyka.

  The analysis of three major groups of proper names - anthroponyms, toponyms and chrematonyms („names of things“) where new tendencies in the development can be observed especially significantly. Onymic systems are in many cases able to react very promptly to changes in a society, even promptlier than the appellative language sphere.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194646