Počet záznamů: 1

Vysvětlivky ve staročeském překladu Makabejských knih

 1. 1.
  0355956 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pytlíková, Markéta
  Vysvětlivky ve staročeském překladu Makabejských knih.
  [Explanatory notes in the Old Czech translation of the Books of Maccabees.]
  Varia 19. Zborník plných príspevkov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Trnavská univerzita, 2010 - (Hladký, J.; Rendár, Ľ.), s. 286-291. ISBN 978-80-970561-1-7.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /19./. Modra-Harmónia (SK), 18.11.2009-20.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0877; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * Bible * expanatory notes * Book of Macabees
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek popisuje různé typy vysvětlivek, které staročeský překladatel zapracoval do překladu Makabejských knih.

  The article focuses on various types of explanatory notes which a medieval translator incorporated into the Old Czech translation of Books of Maccabees.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194602