Počet záznamů: 1

Prubířské kameny mezi archeologickými nálezy

 1. 1.
  0355890 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ježek, Martin - Zavřel, J.
  Prubířské kameny mezi archeologickými nálezy.
  [Touchstones among archaeological finds.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 4 (2010), s. 608-628 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: touchstone * precious metal * X-ray microanalysis * electron microscopy * Bohemia * Middle Ages * Early Modern period
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Nově identifikovaná kategorie středověkých artefaktů z českých archeologických fondů představuje jeden z atributů zacházení s drahými kovy. Šest dosud evidovaných předmětů datovatelných do raného středověku pochází z různých kontextů sociálních (hrad, sídelní aglomerace, ves) i archeologických (hrob, relikt sídliště, hradiště). Autoři zdůrazňují nezbytnost potvrzení přítomnosti stop zkoušeného kovu chemickými mikroanalýzami, a to nejen pro interpretaci artefaktu, ale i pro poznání prostředí, které manipulovalo s drahými kovy i s podvrhy, a v neposlední řadě pro upřesnění názorů na dovednosti středověkých metalurgů.

  A newly identified category of medieval artefacts from Czech archaeological inventories represents one indicator of the manner in which precious metals were handled: six objects date from various social (castle, settlement agglomeration, village) and archaeological (grave, settlement feature, hillfort) early medieval contexts. The authors emphasize the necessity of confirming the presence of traces from the tested metal by chemical microanalysis, not only for interpreting the artefacts themselves, but also for understanding the environment in which both precious and spurious metals were handled.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194558