Počet záznamů: 1

Sufixy -čí, ičí a -ovičí v pomístních jménech v Čechách

 1. 1.
  0355843 - UJC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štěpán, Pavel
  Sufixy -čí, ičí a -ovičí v pomístních jménech v Čechách.
  [Suffixes -čí, ičí and -ovičí in Bohemian Minor Place-Names.]
  Varia 17. Zborník materiálov z 17. kolokvia mladých jazykovedcov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010 - (Kováčová, V.), s. 464-470. ISBN 978-80-8084-550-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /17./. Liptovská Osada - Škutovky (SK), 07.11.2007-09.11.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: minor place-names * suffixation * word-formation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek se zabývá pomístními jmény z území Čech, která obsahují označení porostu utvořená sufixy -čí, -ičí a -ovčí. Sledováno je mimo jiné i územní rozšíření analyzovaných jmen.

  The article deals with Bohemian minor place-names including the terms for vegetation derived using the suffixes -čí, -ičí and -ovčí. Among other issues, the territorial distribution of the analysed names is investigated.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194521