Počet záznamů: 1

Druhá redakce staročeského překladu bible. Uvedení do problematiky

 1. 1.
  0355839 - UJC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sobalíková, Hana
  Druhá redakce staročeského překladu bible. Uvedení do problematiky.
  [Second Old Czech translation of the Bible. Introductions into the subject.]
  Varia 17. Zborník materiálov z 17. kolokvia mladých jazykovedcov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010 - (Kováčová, V.), s. 433-438. ISBN 978-80-8084-550-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /17./. Liptovská Osada - Škutovky (SK), 07.11.2007-09.11.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA405/05/2528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * Bible * translation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek popisuje specifika druhého staročeského překladu. Shrnuje dosavadní bádání a předkládá nové poznatky o jejím vztahu k dalším biblickým překladům.

  The article describes the specifics of the second Old Czech translation. It summarizes existing research and presents new findings about its relationship to other biblical translations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194517