Počet záznamů: 1

K analytickým verbonominálním spojením v Hájkově Kronice české (1541)

 1. 1.
  0355830 - UJC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Martínek, František
  K analytickým verbonominálním spojením v Hájkově Kronice české (1541).
  [Remarks to the Light Verb Constructions in Václav Hájek’s Czech Chronicle (1541).]
  Varia 17. Zborník materiálov z 17. kolokvia mladých jazykovedcov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010 - (Kováčová, V.), s. 340-351. ISBN 978-80-8084-550-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /17./. Liptovská Osada - Škutovky (SK), 07.11.2007-09.11.2007]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546; GA AV ČR 1QS900610505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: light verb ccnstructions * historical lexicology * historical syntax * humanistic Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek popisuje lexikální, syntaktická a stylistická specifika užití analytických verbonominálních spojení ve významném českém historickém textu z období humanismu.

  The article focuses on the lexical, syntactic and stylistic specificities of the light verb constructions in a remarkable Czech humanistic chronicle.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194510