Počet záznamů: 1

Mystifikace v mediálním a reklamním dialogu: kódové a stylové předstírání (a jeho proměny v čase)

 1. 1.
  0355721 - UJC-A 2011 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Hoffmannová, Jana
  Mystifikace v mediálním a reklamním dialogu: kódové a stylové předstírání (a jeho proměny v čase).
  [Mystification in media and advertising dialogue: pretenses in code and style (and their transformations over time).]
  Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut filologii słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010, s. 215-226. ISBN 978-83-926152-7-9
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: media texts * advertising dialogue
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek sleduje mediální a reklamní texty založené na mystifikaci: na předstírání, resp. zastírání identity pisatele se tu významně podílí výběr kódu (spisovná čeština, obecná čeština, slang, nářečí) a stylu (vysokého či nízkého).

  The media and advertising texts examined in the paper are grounded in mystification – their authors intend to „confuse“ readers through their selection of code (Standard Czech, Common Czech, slang, territorial dialect) and style (high – low).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006311