Počet záznamů: 1

Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení

 1. 1.
  0355582 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vohlídalová, Marta - Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
  Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení.
  [Sexual harassment in higher education: analysis, context and solution.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 119 s. ISBN 978-80-7330-184-2
  Grant CEP: GA MŠk OK08007; GA MŠk 2E08057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sexual harassment * higher education * anti-harassment policy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími. Třetí část publikace je věnována nástrojům boje proti sexuálnímu obtěžování používané ve světě a předkládá doporučení pro vysoké školy, jak proti sexuálnímu obtěžování v akademickém prostředí postupovat.

  The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Education CR. The research report has 3 parts. The 1st part presents a findings based on a quantitative survey on a faculty of a Prague University. The 2nd part summarizes the findings based on qualitative survey of in-depth interviews. The 3rd part of the report presents available tools and procedures fighting against sexual harassment at universities that are used abroad.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194320