Počet záznamů: 1

Působení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu při přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L

 1. 1.
  0355579 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Simonová, Natalie - Soukup, P.
  Působení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu při přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L.
  [Impact of Primary and Secondary Social Origin Factors on the Transition to University in the Czech Republic: Results of the PISA-L Survey.]
  Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení.. Praha: SLON, 2010 - (Matějů, P.; Straková, J.; Veselý, A.), s. 298-322. ISBN 978-80-7419-032-2
  Grant CEP: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: educational reproduction * educational inequalities * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Hlavním cílem kapitoly je ukázat do jaké míry a proč se liší šance vstupu na vysokou školu u studentů s různým sociálním původem, za předpokladu jejich stejných studijních předpokladů. Pro analýzu využíváme rozlišení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu v utváření vzdělanostních nerovností. Z výsledků provedených analýz (za pomoci logistické regrese) vyplývá, že na přechod jedince na vysokou školu mají primární i sekundární faktory zhruba stejný vliv.

  The main objective of this paper is to show to what extent and why students with the same academic aptitude but different social backgrounds have different odds of entering university. For our analysis, we separated primary and secondary factors of social origin in the formation of educational inequalities. The results of the conducted analyses (using logistic regression) show that the primary and secondary factors have approximately the same influence on the transition to university.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194317