Počet záznamů: 1

Vrstvy architektury Ivana Kolečka

 1. 1.
  0355521 - UDU-I 2011 RIV CZ cze, fre M - Část monografie knihy
  Kratochvíl, Petr
  Vrstvy architektury Ivana Kolečka.
  [The strata of the architecture of Ivan Koleček.]
  Ivan Koleček: Vrstvy / Stratigraphie. Řevnice: Arbor vitae, 2010, s. 10-15. ISBN 978-80-87164-32-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: contemporary architecture * Czech architects
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Úvodní studie analyzuje dílo Ivana Kolečka, českého architekta působícího převážně ve Švýcarsku. Jeho architektura – a to jak novostaveb, tak rekonstruovaných historických objektů – vyniká komplexností, v níž se spojuje respekt k historickému a lokálnímu kontextu s inovativním přístupem. Rovněž je zdůrazněna mnohovrstevnatá zkušenost Ivana Kolečka jako praktického tvůrce a teoretika a pedagoga a také jeho úspěšné tvůrčí kariéra jako doma, tak ve švýcarském exilu.

  An introductory essay analyzes the work of Ivan Kolecek, Czech born architect working mainly in Switzerland. His architecture – both new structures and renovations of historic buildings – is characterized by the complexity interconnecting the respect to older or local context with the innovative approach. Stressed is also the multilayered experience of Ivan Kolecek as practitioner as well as theoretician and teacher and also his successful career both at home and in the Swiss exile.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194270