Počet záznamů: 1

Pozůstalost Zdeňka Wirtha v oddělení dokumentace ÚDU AV ČR

 1. 1.
  0355389 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Krummholz, Martin - Uhlíková, Kristina - Vácha, Štěpán
  Pozůstalost Zdeňka Wirtha v oddělení dokumentace ÚDU AV ČR.
  [The material left by Zdeněk Wirth on his death in the documentation department of the Institute of Art History AS CR.]
  Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. Soubor příspěvků. Praha: Artefactum, 2010 - (Roháček, J.; Uhlíková, K.), s. 281-301. ISBN 978-80-86890-39-5.
  [Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. Praha (CZ), 17.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: history of monument conservation * Zdeněk Wirth * historiography of art history * history of the Czech lands in the 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Příspěvek se zabývá rozsáhlou pozůstalostí Zdeňka Wirtha, kterou její zůstavitel odkázal krátce před svou smrtí dnešnímu Ústavu dějin umění AV ČR. Nebývalý, pro osobní pozůstalost zcela výjimečný rozsah, stejně jako charakter odkázaného materiálu (řada fotografií, plánů, grafik) vede k hypotéze, že větší část tohoto souboru je pozůstatkem bývalého Památkového archivu budovaného během první republiky při Státním fotoměřickém ústavu.

  The article deals with the extensive collection of materials left by Zdeněk Wirth, which he bequeathed shortly before his death to what is today the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic. The unusual quantity of these materials, quite exceptional for a personal collection, together with their nature (they include many photographs, plans, and drawings), suggest the hypothesis that the greater part of this collection consists of the remains of the former Historical Monuments Archive, built up during the interwar years at the State Photogrammetry Institute.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194170