Počet záznamů: 1

"Nemluvte o zážitku." Korespondence Zdeňka Wirtha s Antonínem Matejčkem z roku 1915

 1. 1.
  0355384 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Uhlíková, Kristina
  "Nemluvte o zážitku." Korespondence Zdeňka Wirtha s Antonínem Matejčkem z roku 1915.
  ["Don´t speak of an experience." The correspondence between Zdeněk Wirth and Antonín Matejček in 1915.]
  Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. Soubor příspěvků. Praha: Artefactum, 2010 - (Roháček, J.; Uhlíková, K.), s. 157-180. ISBN 978-80-86890-39-5.
  [Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. Praha (CZ), 17.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: history of monument conservation * Zdeněk Wirth * historiography of art history * history of the Czech lands in the 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Vzájemná korespondence historiků umění Zdeňka Wirtha a Antonína Matějčka z roku 1915 zajímavým způsobem dokumentuje mentalitu lidí, kteří budovali základy moderního pojetí uměleckohistorického oboru v českých zemích. Ve svých dopisech oba přátelé komentují současné dění v oboru, především vydávané studie, zabývají se zákulisním jednáním o personálním obsazení pozic v pražských institucích i plány dalšího rozvoje dějin umění po skončení války.

  The correspondence between the art historians Zdeněk Wirth and Antonín Matějček in 1915 documents in an interesting way the mentality of the people who established the foundations of the modern concept of art history studies in the Czech lands. In their letters, the two friends comment on contemporary events in the field, especially on articles that were published, and deal with behind-the-scenes negotiations about who would fill which positions in Prague institutions and plans for the future development of art history after the war was over.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194166