Počet záznamů: 1

Zdeněk Wirth, český historik umění a organizátor památkové péče

 1. 1.
  0355381 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Uhlíková, Kristina
  Zdeněk Wirth, český historik umění a organizátor památkové péče.
  [Zdeněk Wirth, the Czech art historian and monument conservation organiser.]
  Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. Soubor příspěvků. Praha: Artefactum, 2010 - (Roháček, J.; Uhlíková, K.), s. 9-28. ISBN 978-80-86890-39-5.
  [Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. Praha (CZ), 17.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: history of monument conservation * Zdeněk Wirth * historiography of art history * history of the Czech lands in the 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Zdeněk Wirth byl jednou z nejvlivnějších osobností české kulturní historie první poloviny 20. století. Významným způsobem zasáhl do domácího uměleckohistorického oboru, stal se jedním z nejaktivnějších propagátorů architektonické moderny v českém prostředí a díky němu byl také výrazně posílen význam spolkové i státní památkové péče. Text příspěvku shrnuje význam jeho osobnosti.

  Zdeněk Wirth was one of the most influential figures in Czech cultural history in the first half of the 20th century. He had a major impact on the Czech art history field, he became one of the most active promoters of modern architecture in the Czech milieu, and it was also thanks to him that the importance of monument conservation by both the state and associations increased considerably. The paper summarizes the importance of this person.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194163