Počet záznamů: 1

Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie

 1. 1.
  0355234 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kunštát, Miroslav
  Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie.
  [Sudeten German Catholicism (1918-1945) in view of the contemporary German and Czech historiography.]
  Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010 - (Mačala, P.; Marek, P.; Hanuš, J.), s. 181-194. ISBN 978-80-7325-218-2.
  [Církvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii. Ružomberok (SK), 22.04.2009-24.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA409/09/0503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Sudeten German Catholicism * historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek se zabývá novějšími pracemi německých a českých historiků (např. Kurta A. Hubera, Daniela Langhanse, Rainera Bendela, Rudolfa Grulicha, Emila Valaseka, Ines Luftové , Jaroslava Šebka a dalších) k problematice sudetoněmeckého katolicismu v letech 1918-1945, tj. formováním jeho identity a svébytné spirituality, rozvojem jeho moderních církevních a politických institucí a vztahem k národnostním otázkám obecně, od raných 30. let pak především k nacionálnímu socialismu.

  The contribution deals with the latest publications of German and Czech historians (e.g. Kurt A. Huber, Daniel Langhans, Rainer Bendel, Rudolf Grulich, Emil Valasek, Ines Luft, Jaroslav Šebek and others) on the issue of Sudeten German catholicism in the years 1918-1945, i.e. on the formation of its modern identity and distinctive spirituality, on the development of its modern religious and political institutions and on the perceptions of national issues in general, from the early 1930s primarily of the German national socialism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194052