Počet záznamů: 1

Dnešní stav skloňování substantiv typů kámen a břímě

 1. 1.
  0355223 - UJC-A 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šimandl, Josef
  Dnešní stav skloňování substantiv typů kámen a břímě.
  [The present state in declension of Czech nouns belonging to types kámen, břímě.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 374 s. Studie z korpusové lingvistiky, 10. ISBN 978-80-7422-008-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: declension * variation * corpora - masculins * neutral nouns
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Substantiva uvedených typů v češtině po staletí kolísají v tvarech singuláru. Jazykové příručky popisují toto kolísání jako opouštění starých tvarů a každému typu přiřazují paradigma. Monografie podává na bezprecedentně široké materiálové bázi (korpusy a elektronické texty) popis současného stavu kolísání, který je paradigmaty neuchopitelný, i základy popisu diachronního, kde se ukazuje, že vývoj nemusí být jednosměrný.

  The nouns belonging to types named have had a variation of singular forms since centuries. Language handbooks describe this variation as abandoning older forms and give a paradigm for each type. The monograph - using a hitherto not available, broad base of corpora and electronic texts - gives a description of the present-date variation state, that cannot be caught through paradigms, and an outline of the diachronic description, that shows the evolution happens not necessarily in one direction.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194042