Počet záznamů: 1

Lomové chování částicového kompozitu: Vliv tvaru částice

 1. 1.
  0355124 - UFM-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Majer, Z. - Hutař, Pavel - Knésl, Zdeněk
  Lomové chování částicového kompozitu: Vliv tvaru částice.
  [Crack behaviour of the particulate composite: The influence of particle shape.]
  SEMDOK 2010. Žilina: University of Žilina, 2010, s. 171-174. ISBN 978-80-554-0157-7.
  [SEMDOK 2010. Terchová (SK), 27.01.2010-29.01.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: polymeric particulate composite * crack * rigid particle * embrittling effect
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Částicové kompozity s polymerní matricí skýtají velké možnosti při modifikaci mechanických vlastností. Přidáním tuhých částic do polymerní matrice způsobí zkřehnutí kompozitu. Molekuly matrice v blízkosti povrchu částic mají rozdílné materiálové vlastnosti. Zvýšení houževnatosti kompozitu lze provést několika mechanismy, např navedením trhliny na částici, otupením vrcholu trhliny, zatočením trhliny aj. V práci je modelovaný částicový kompozit s polymerní matricí (PP-CaCO3) jako třífázové kontinuum s nerovnoměrně obklopenými částicemi matricí. Hlavní cíl práce je odhadnout vliv tvaru částice jak na chování mikrotrhliny tak i na globální mechanické vlastnosti kompozitu.

  Polymeric particulate composites are great practical importance due to the possibility of modifying mechanical properties. The addition of rigid particles to a polymer matrix will have an embrittling effect on the composite. The matrix molecules near the surface of the fillers may have different properties, appear as a different thermodynamic phase, or even have a different chemical composition. The improvement of toughness in composites is the result of many factors, and several toughening mechanisms are involved during fracture, including crack pinning, crack blunting, matrix particle debonding and crack deflection. The particle-reinforced composite (PP-CaCO3) was modeled as a three-phase continuum with homogeneously distributed uncoated or coated particles. The main aim of this article is estimate an effect of the particles shape on micro-crack behaviour and global mechanical characteristics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193964