Počet záznamů: 1

Imitatio a aemulatio ve Slovníku klementinském

 1. 1.
  0355111 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Voleková, Kateřina
  Imitatio a aemulatio ve Slovníku klementinském.
  [Imitatio and Aemulatio in the Dictionary of Clementinum.]
  Listy filologické. Roč. 133, 3/4 (2010), s. 335-356 ISSN 0024-4457
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * medieval lexicography * loan word * calque * medieval Latin-Czech dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://lf.clavmon.cz/LF/Plné%20texty/2010/Voleková_Imitatio.pdf http://lf.clavmon.cz/LF/Plné%20texty/2010/Voleková_Imitatio.pdf

  Latinsko-český Slovník klementinský z poloviny 15. století je představen v tomto článku jako středověké dílo, jež je výsledkem dvou tendencí středověké literární produkce imitatio a aemulatio (napodobování a soupeření). Kromě obecné charakteristiky textu se článek zaměřuje na analýzu překladu sloves ve slovesné části slovníku a soustředí se zvláště na přejímky, kalky a hapax legomena.

  The Latin-Czech Dictionary of Clementinum from the middle of the 15th century is presented in this paper as a medieval work which was created with respect to the two main ways of medieval literary production, imitatio and aemulatio (imitation and competition). Apart from the general characteristics of the text, this paper analyses the translation of the verbs in the verbal part of the dictionary, concentrating mainly on loan words, calques and hapax legomena.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193954