Počet záznamů: 1

Prostor města a jeho fázový růst v českých zemích od konce 19. století

 1. 1.
  0355099 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Semotanová, Eva
  Prostor města a jeho fázový růst v českých zemích od konce 19. století.
  [The Town´s Space and its phased Growth in the Czech Lands since the late 19th Century.]
  Historická geografie. Roč. 36, č. 2 (2010), s. 225-254 ISSN 0323-0988
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/0897
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Urbanization * Towns * Landscape
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Problematika fázového růstu městského prostoru v závislosti na počtu obyvatel, rozvoji a profilování města v regionu a pronikání města do příměstské krajiny otevírá řadu otázek a problémů výzkumu s vazbou na historický land use, hospodářské dějiny a demografii.

  The issue of phased growth of the town space depending on the number of inhabitants opens up a number of questions and problems in the research in relation to the historical land use, economic history and demography.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193943