Počet záznamů: 1

Problém interpretace vzájemného vztahu sídlištních a pohřebních komponent v prostoru mikulčické raně sředověké aglomerace

 1. 1.
  0355079 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hladík, Marek - Mazuch, Marian
  Problém interpretace vzájemného vztahu sídlištních a pohřebních komponent v prostoru mikulčické raně sředověké aglomerace.
  [Problems of the interpretation of mutual relation between settlement and funeral components in the area of early medieval agglomeration in mikulčice.]
  Přehled výzkumů. Roč. 2010, č. 51 (2010), s. 197-207 ISSN 1211-7250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Early Middle Ages * downfall of Great Moravia * Mikulčice stronghold * stratigraphic sequences
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Autoři v článku, poukazují na všechny eventuality, které mohou být spojeny s tzv. pohřbíváním v sídlištních situacích. Autoři dále predstavují všechny možnosti interpretací těchto nálezových situací v rovině živé kultury, historické společnosti.

  The article points out all possibilities that may be connected with so-called burial in settlement situations. Authors also introduce all possibilities of interpretation of these field situations with respect to living culture, historical society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193926