Počet záznamů: 1

Amplitudové parametry drsnosti matnic v závislosti na druhu brusiva

 1. 1.
  0355059 - FZU-D 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havelková, Martina - Hiklová, Helena
  Amplitudové parametry drsnosti matnic v závislosti na druhu brusiva.
  [Amplitude parameters of ground glass roughness in dependence on chosen abrasive.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, č. 5 (2010), s. 149-151 ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: surface roughness * ground glass * profilometer * PSD function
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  Článek je zaměřen na zhonocení stavu povrchu několika matnic vybroušených různými brusivy stanovením amplitudových parametrů drsnosti a PSD funkcí. Měření probíhala na přístroji Form Talysurf Series 2. Jedná se o indukční mechanický profilometr - hardwarový i softwarový nástroj pro detekci parametrů tvaru, vlnitosti a drsnosti povrchů pevných těles s mimořádnou rozlišovací schopností.

  This article is focused on the surface assessment of some ground glasses grinded by means different sorts of abrasion dust. It determines amplitude roughness parameters of ground glass samples and related PSD functions. Measurement were done by means of mechanical inductive profilometer Form Talysurf Series 2 - both software and hardware gear for solid surface assessment of shape, waviness and roghness with extraordinary resolution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193909