Počet záznamů: 1

Vývoj nových technologií pro přípravu tenkých vrstev, kvantového kopírování a kvantově informačních schémat na pracovišti sekce Optika, Fyzikálního ústavu AV ČR v. v. i

 1. 1.
  0355035 - FZU-D 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dejneka, Alexandr - Hrabovský, Miroslav - Hubička, Zdeněk - Jelínek, Miroslav
  Vývoj nových technologií pro přípravu tenkých vrstev, kvantového kopírování a kvantově informačních schémat na pracovišti sekce Optika, Fyzikálního ústavu AV ČR v. v. i.
  [The development of new technologies for fabrication of thin films, quantum replication and quantum information schemes in the section Optics, Institute of Physics Academy of Sciences of the Czech Republic.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, č. 3 (2010), s. 63-66 ISSN 0447-6441
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: development of new technologies
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  Sekce Optika FZÚ Akademie věd ČR je především zaměřená na výzkum vlastností klasických a kvantových aspektů šíření optického záření, optických materiálů a funkčních struktur.

  The staff of the section Optics (Institute of Physics of Academy of Science of the Czech Republic) is first of all specialised in the research in classical and quantum aspects of light propagation, optical materials and practical structures.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193887