Počet záznamů: 1

Pasohlávky (K. Ú. Pasohlávky, K. Ú. Mušov, okr. Břeclav) „Za Tuchnou, U vodárny“. ÚK, VS, SMK. Sídliště, hroby. Záchranný výzkum

 1. 1.
  0355003 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Komoróczy, Balázs - Klanicová, Soňa - Sázelová, S. - Vlach, Marek
  Pasohlávky (K. Ú. Pasohlávky, K. Ú. Mušov, okr. Břeclav) „Za Tuchnou, U vodárny“. ÚK, VS, SMK. Sídliště, hroby. Záchranný výzkum.
  [Pasohlávky (cadastral Pasohlávky, district Břeclav) „Za Tuchnou, U vodárny“, the Únětice Culture, Věteřov Group, Central Danubian Tumuli Culture, Graves. Rescue excavation.]
  Přehled výzkumů. Roč. 2010, č. 51 (2010), s. 348-356 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1054
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Pasohlávky * Bronze Age * settlement * burial * rescue excavation
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Během záchranného výzkumu prováděného v roce 2008 v místech trasy budoucí dopravní infrastruktury na katastrech obcí Pasohlávky a Mušov bylo zdokumentováno celkem 14 sídlištních objektů a 5 lidských pohřbů náležejících do doby bronzové. Především na základě nalezeného keramického materiálu lze potvrdit osídlení lidem únětické kultury, věteřovské skupiny a středodunajské mohylové kultury.

  In year 2008 took place a rescue archaeological excavation of the backbone communication for the future infrastructure development on the cadastre of Pasohlávky. There was documented total number of 14 settlement features and 5 human burials belonging to the Bronze Age. On the basis of pottery analyses was proven presence of the Únětice Culture, Věteřov Group and Central Danubian Tumuli Culture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193868