Počet záznamů: 1

Pasohlávky (K.Ú. Pasohlávky, K.Ú. Mušov, okr. Břeclav) „U Vodárny, Za Tuchnou“. Mladý/pozdní eneolit, KZP. Záchranný výzkum. Hroby, sídlištní objekt

 1. 1.
  0354999 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Komoróczy, Balázs - Klanicová, Soňa - Šebela, Lubomír - Vlach, Marek
  Pasohlávky (K.Ú. Pasohlávky, K.Ú. Mušov, okr. Břeclav) „U Vodárny, Za Tuchnou“. Mladý/pozdní eneolit, KZP. Záchranný výzkum. Hroby, sídlištní objekt.
  [Pasohlávky (cadastral Pasohlávky, district Břeclav) „U Vodárny, Za Tuchnou“. The Late Eneolithic, the corded ware culture. Rescue excavation. Graves, settlement feature.]
  Přehled výzkumů. Roč. 2010, č. 51 (2010), s. 333-337 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1054
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Pasohlávky * eneolithic * burial * settlement
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Během záchranného výzkumu prováděného v roce 2008 v místech trasy budoucí dopravní infrastruktury na katastrech obce Pasohlávky a Mušov byly zachyceny objekty různého typu z pozdního eneolitu. Tři z nich můžeme připsat kultuře zvoncovitých pohárů. Mezi nimi je zastoupen jeden kostrový hrob ženy, ve kterém byly uloženy čtyři nádoby.

  In year 2008 took place a rescue archaeological excavation of the backbone communication for the future infrastructure development on the cadastre of Pasohlávky. There was discovered various Eneolithic settlement features. The three of them might be associated with the Corded Ware Culture. Moreover, there was excavated a woman grave with four pottery vessels.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193865