Počet záznamů: 1

Pasohlávky (K.Ú. Pasohlávky, K.Ú. Mušov, okr. Břeclav) „Za Tuchnou, Hradisko, U Vodárny“. Doba římská. Sídliště, vojenská opevněná báze. Záchranný výzkum

 1. 1.
  0354998 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Komoróczy, Balázs - Klanicová, Soňa - Sázelová, S. - Vlach, Marek
  Pasohlávky (K.Ú. Pasohlávky, K.Ú. Mušov, okr. Břeclav) „Za Tuchnou, Hradisko, U Vodárny“. Doba římská. Sídliště, vojenská opevněná báze. Záchranný výzkum.
  [Pasohlávky (cadastral Pasohlávky, district Břeclav) „Za Tuchnou, Hradisko, U vodárny“. The Roman Period. Settlement, the Roman military base. Rescue excavation.]
  Přehled výzkumů. Roč. 2010, č. 51 (2010), s. 285-389 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1054
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Roman Period * Germanic settlement * Pasohlávky * Hradisko * Roman Military Base * Mušov
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Záchranný výzkum prováděný v roce 2008 v místech trasy budoucí dopravní infrastruktury zachytil na jihovýchodním okraji obce Pasohlávky několik sídlištních objektů různého typu a funkce z doby římské (včetně dvou germánských chat), které s největší pravděpodobností náleží k rozsáhlému germánskému sídlišti odkrytém v roce 2006. Jeho trvání můžeme datovat do druhé poloviny 2. a počátku 3. století. Ve východní části prozkoumané trasy, na katastrálním území bývalé obce Mušov, byly pak zachyceny části opevnění a vnitřní zástavby patřící k římské vojenské bázi na Hradisku u Mušova využívané v době markomanských válek. Během záchranného výzkumu se tak podařilo získat cenné informace dokreslující nejen pobyt Římanů na vojenské stanici na Hradisku, ale doplnit také poznatky o životě germánského obyvatelstva žijícího v jejich bezprostřední blízkosti.

  In year 2008 took place a rescue archaeological excavation of the backbone communication for the future infrastructure development on the cadastre of Pasohlávky. To the south-east from Pasohlávky there were encountered numerous Roman Period settlement features of various type and functional determination (including two Germanic sunken-floor houses). Probably they belong into the extent of the enormous Germanic settlement excavated in 2006. Preliminary analyses allow dating of the site to the 2nd half of the 2nd century AD and the beginning of the 3rd century AD. In the eastern part of the excavated area (cadastral of ceased village Mušov) was discovered course of fortification and remains of inner build-up area belonging to the Roman military base at Mušov from the Marcomannic wars. The excavations brought valuable information concerning presence of the Roman army at Mušov and the local Germanic population living in its vicinity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193864