Počet záznamů: 1

Pohled na druhého – Polsko v bohemikálních tiscích 16. a počátku 17. století

 1. 1.
  0354995 - KNAV-K 2011 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Pohled na druhého – Polsko v bohemikálních tiscích 16. a počátku 17. století.
  [The view of another - Poland in the bohemical prints from the 16th century and the first decades of the 17th century.]
  Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi.. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010 - (Heidrich-Sowińska, M.), s. 403-414. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3233. ISBN 978-83-229-3135-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: Czech-Polish relations * Czech historical bibliography * old prints
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek vybranými příklady z 16. století a prvních desetiletí 17. století upozorňuje na tištěné prameny, které lze najít excerpcí české národní retrospektivní bibliografie k bádání o vztazích Čechů a Poláků, jehož výsledky autorka stručně shrnuje citacemi relevantní literatury. Zdrojem zjištěných a komentovaných děl jsou zde Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší do konce XVIII. století a Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800.

  The article, based on examples from the 16th century and the first decades of the 17th century, draws attention to printed sources to be found in the Czech national retrospective bibliographies for research on relations between Czechs and Poles – which the author briefly summarizes with quotes from the relevant literature. The sources of the verified and commented works are Bibliography of the Czech and Slovak Rare Prints from the Early Days until the End of the 18th Century and Bibliography of Bohemian Prints in Foreign Languages from the Period of 1501-1800.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193862