Počet záznamů: 1

Čím je Petr zvláštní aneb kombinovatelnost slabičného /r/ v češtině

 1. 1.
  0354930 - UJC-A 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bičan, Aleš
  Čím je Petr zvláštní aneb kombinovatelnost slabičného /r/ v češtině.
  [What makes Petr special or combinability of the syllabic /r/ in Czech.]
  Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host, 2010 - (Bičan, A.; Klaška, J.; Macurová, P.; Zmrzlíková, J.), s. 49-68. ISBN 978-80-7294-412-5
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: syllabic vibrant * Czech * phonotactics * combinations
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek pojednává o způsobech, jakými se český foném /r/ kombinuje s ostatními fonémy v případě, že funguje jako slabičné jádro. Dokazuje, že kombinační schopnosti slabičného /r/ jsou podstatně jiné než schopnosti (slabičných) vokálů, jelikož se /r/ může pojit s méně konsonanty a konsonantickými kombinacemi.

  The paper deals with the ways Czech phoneme /r/ combines with other phonemes when it functions as the syllable nucleus. It is demonstrated that the combinational capacities of the syllabic /r/ are considerably different to those of the (syllabic) vowels, because /r/ can co-occur with fewer consonants and/or their combinations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193822