Počet záznamů: 1

Přirozené brassinosteroidy pro použití při léčení hyperproliferace, léčení proliferativních onemocnění a redukci nepříznivých účinků steroidních dysfunkcí u savců, farmaceutické prostředky je obsahující a jejich použití

 1. 1.
  0354897 - UOCHB-X 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Swaczynová, J. - Hoffmannová, L. - Steigerová, J. - Kohout, Ladislav - Kolář, Z. - Strnad, M.
  Přirozené brassinosteroidy pro použití při léčení hyperproliferace, léčení proliferativních onemocnění a redukci nepříznivých účinků steroidních dysfunkcí u savců, farmaceutické prostředky je obsahující a jejich použití.
  [Natural brassinosteroids for use in treating hyperproliferation, treatment of proliferative diseases and reduce the adverse effects of steroid dysfunction in mammals, pharmaceutical compositions containing them and their use.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Universita Palackého, Olomouc. Datum udělení patentu: 29.12.2010. Číslo patentu: 302293
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400550801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: brassinosteroids * treating * hyperproliferation
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302293.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302293.pdf

  Řešení se týká přirozených brassinosteroidů a jejich derivátů a farmaceutických prostředků je obsahující pro použití při léčení savčích buněk, různých stavů snížení růstu nebo úplné inhibici proliferační kapacity buněk. Vynález také zahrnuje zastavení buněčného cyklu pomocí přirozených brassinosteroidů vedoucích k apoptickým změnám v nádorových buňkách. Dále se předložené řešení týká použití brassinosteroidů pro léčení nepříznivých účinků hyperproliferace u savčích buněk in vitro a in vivo.

  The invention relates to natural brassinosteroids and their derivatives and pharmaceutical compositions containing them for use in the treatment of mammalian cells, different states of growth reduction or complete inhibition of proliferative capacity of cells. The invention also includes cell cycle arrest by natural brassinosteroids apoptickým leading to changes in tumor cells. Furthermore, by addressing concerns the application of brassinolide to treat the adverse effects of hyperproliferation in mammalian cells in vitro and in vivo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193800