Počet záznamů: 1

Nálezy terry sigillaty v oblasti pod Pavlovskými vrchy (jižní Morava) a jejich vypovídací hodnota pro zkoumání římsko-barbarských vztahů

 1. 1.
  0354890 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Klanicová, Soňa
  Nálezy terry sigillaty v oblasti pod Pavlovskými vrchy (jižní Morava) a jejich vypovídací hodnota pro zkoumání římsko-barbarských vztahů.
  [Finds of the Samian ware in the area under Pavlov hills (southern Moravia) and their value for research of roman-barbarian relations.]
  Přehled výzkumů. Roč. 2010, č. 51 (2010), s. 139-155 ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1054
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Roman period * Samian ware * Hradisko Hill near Mušov * Germanic settlement * Roman pottery
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek shrnuje výsledky analýzy terry sigillaty nalezené v oblasti pod Pavlovskými vrchy, která pochází z germánských sídlišť a z římské vojenské opevněné báze na lokalitě Hradisko u Mušova. Pestrá kolekce terry sigillaty umožňuje dobře rekonstruovat vývoj germánských sídlišť v tomto prostoru v době mezi druhou polovinou 2. a první polovinou 3. století, které byly během markomanských válek ovlivňovány přítomností římských jednotek na Hradisku u Mušova.

  The article summarises the results of Samian ware analyses. They were discovered beneath the Pavlov hills (southern Moravia) and originate from a Germanic settlement and from a Roman military base camp on the Hradisko Hill near Mušov. The variety of Samian ware permits a good reconstruction of the development of Germanic settlement in this area, between the second half of the 2nd century and the first third of the 3rd century AD, which was influenced by the presence of Roman military troops on the Hradisko Hill near Mušov, during the time of the Marcomannic Wars.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193795