Počet záznamů: 1

Baker Street, Příčná ulice a ulice Mazaných řemeslníků – tři typy urbanonym v beletrii a jejich funkce

 1. 1.
  0354738 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáková, Žaneta
  Baker Street, Příčná ulice a ulice Mazaných řemeslníků – tři typy urbanonym v beletrii a jejich funkce.
  [Baker Street, Diagon Alley and Street of Cunning Artificers – Three Sorts of Urbanonyms in Narrative and Their Functions.]
  Acta onomastica. Roč. 50, č. 1 (2009), s. 80-87 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: urbanonyms * literary onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Rozlišili jsme tři typy urbanonym v beletrii – reálná a fiktivní nacházející se buď ve městě známém z reálného světa, nebo ve městě zcela fiktivním. Nutno si uvědomit, že fiktivní jména vždy vnímáme na pozadí reálné urbanonymie. Primárně plní reálná i fiktivní urbanonyma v literatuře funkci identifikační a estetickou. Reálná i fiktivní urbanonyma dále pomáhají orientaci a lokalizaci uvnitř fikčního světa. Mohou též nabývat funkce charakterizační, klasifikační, popř. i symbolické. Pouze jména reálná mohou mít funkci asociační (evokační), tedy odkazovat k objektům známým z reálného světa. Podstatný je u reálných a fiktivních urbanonym rozdíl ve vyvolávání dojmu reálnosti nebo alespoň pravděpodobnosti. Reálná urbanonyma plní vždy iluzionistickou funkci. Urbanonyma fiktivní situovaná do reálných měst se většinou též o iluzi snaží.Urbanonyma fiktivní z fiktivních měst jsou buď také iluzionistická, nebo naopak záměrně anti-iluzionistická.

  My paper is focused on functions of urbanonyms in literature. There are two different sorts of these names – real and unreal. Most authors use real urbanonyms which can be found in a concrete town. Some descriptions are so detailed that the reader could take a map and see the way a character is following in a novel (e. g. names of streets and squares in Warsaw in some I. B. Singer’s novels). I should also mention that some urban names can become famous because of their use in fiction (e. g. Baker Street in London where A. C. Doyle’s detective Sherlock Holmes “lived”). The main function of urban names is to identify of the object in fiction. All urban names (real an unreal) in literature have aesthetic function as well and they help to locate places inside fictive world of the novel. The function of real urban names is to associate them with the same objects in the real world. The real name could play the role of a symbol as well.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193672