Počet záznamů: 1

8.2 Pancířníci

 1. 1.
  0354715 - BC-A 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Starý, Josef - Matějka, K.
  8.2 Pancířníci.
  [8.2 Oribatid mites.]
  Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009, s. 411-421. ISBN 978-80-87154-68-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: oribatid mites * spruce and beech forest * Šumava Mts.
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Byla dokázána rozdílnost v druhové struktuře společenstev pancířníků ve výškovém transektu mezi horskými bučinami a smrčinami. Složení společenstev je ovlivněno nadmořskou výškou, lesním typem a rozsahem rozpadu stromového patra. Narušení stromového patra se projevuje zvětšením heterogenity mezi společenstvy pancířníků na různých mikrohabitatech.

  Differences in species structure of oribatid mite communities were confirmed in altitude transect through montane beech and spruce forests. Oribatid community composition is impacted by altitude, forest type, and tree layer disintegration. Disturbance of tree layer is demonstrated by higher heterogeneity among oribatid communities in different microhabitats.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193657