Počet záznamů: 1

Možnosti využití peralelního korpusu pro komparativní studium přirovnání v českém a chorvatském jazyce

 1. 1.
  0354683 - SLU-S 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jirásek, Karel
  Možnosti využití peralelního korpusu pro komparativní studium přirovnání v českém a chorvatském jazyce.
  [The using possibilities of parallel corpus for comparative study of comparison in Croatian and Czech language.]
  Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 - (Čermák, F.; Kocek, J.), s. 122-152. Studie z korpusové lingvistiky, 12. ISBN 978-80-7422-058-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: corpus * comparison * Croatian language * Czech language
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Cílem práce je ověřit možnosti využití paralelního korpusu pro komparativní výzkum přirovnání v českém a chorvatském jazyce. Obsahuje návrh metod vyhledávání přirovnání v jazykových korpusech, jejich přednosti a nevýhody. Porovnáno je zastoupení přirovnání v různých jazycích, v originálních textech a v jejich překladech.

  The aim of this paper is to test the using possibilities of parallel corpus for comparative study of comparisons in Croatian and Czech language. It contains the draft of searching methods for comparing in language corpuses, its advantages and disadvantages. The representational comparison in various languages, in the original texts and in its translations have been compared.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193631