Počet záznamů: 1

Ku kľúčovým dňom česko-slovenskej štátnosti v marci 1939. (Dva dokumenty bezpečnostných zložiek štátu)

 1. 1.
  0354631 - HIU-Y 2011 RIV SK slo M - Část monografie knihy
  Zudová-Lešková, Zlatica
  Ku kľúčovým dňom česko-slovenskej štátnosti v marci 1939. (Dva dokumenty bezpečnostných zložiek štátu).
  [The crucial days of the Czecho-Slovak statehood in March 1939. (Two documents by the state security forces).]
  Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. Bratislava: Vojenský historický ústav Bratislava, 2010 - (Stanová, M.), s. 256-271. ISBN 978-80-970434-1-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech-Slovak statehood * Slovakia * State of emergency 1939
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Štúdia o hektických marcových dňoch 1939, ktoré rozhodovali o bytí a nebytí československej štátnosti, súčasťou ktorej sú dva doposiaľ opomínané dokumenty Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra.

  A paper describing the tumultuous days in March 1939 which were decisive for the (dis)continued existence of Czechoslovakia, which also includes two documents from the Ministry of National Defence and the Ministry of the Interior, which have been neglected so far.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193592