Počet záznamů: 1

Rovnica smrti a života. Problematika šoa a rezistencie československých Židov v rokoch 1938-1945

 1. 1.
  0354628 - HIU-Y 2011 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
  Zudová-Lešková, Zlatica
  Rovnica smrti a života. Problematika šoa a rezistencie československých Židov v rokoch 1938-1945.
  [Equation of Death and Life; Shoah and Resistance of the Czechoslovak Jews on 1938-1945.]
  České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010 - (Prokš, P.), s. 223-244. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada C. Miscellanea, 23. ISBN 978-80-7286-165-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Shoah * Holocaust * Czechoslovak Jews
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Štúdia sa sústreďuje na vzťah Šoa a rezistencie, dvoch zásadných a praktických ľudských prejavov 20. storočia. Autorka vzťah "rieši" na osude československých Židov príkladom rovnice: Nacizmus (emigrácia –izolácia – arizácia -dislokácia (ghetizácia) - transportácia- smrť) = Šoa.

  The study concerns relationship between the shoah and resistance, i. e. two fundamental and true human effects of the 20th century. The author „tackles“ it by means of the following equation: Nazism (emigration, isolation, aryzanization, dislocation (ghetization), transportation, death.) = Shoah, o the Jews` desecration in Czechoslovakia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193590