Počet záznamů: 1

Centralistická politika komunistické strany a regiony v Sovětském svazu do počátku 30. let 20. století

 1. 1.
  0354587 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Litera, Bohuslav
  Centralistická politika komunistické strany a regiony v Sovětském svazu do počátku 30. let 20. století.
  [The centralization policy of the Communist Party and the regions in the Soviet Union until early 1930s.]
  Moderní dějiny. Roč. 18, č. 2 (2010), s. 51-84 ISSN 1210-6860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history * Soviet Union * Communist Party
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie analyzuje vývoj vzájemných vztahů mezi centrem a regiony v Sovětském svazu od 20. do 30. let minulého století.

  The Study analyzed the development of the system of the interrelations between the center and the regions in the Soviet union from the 1920s to the early 1930s.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193557