Počet záznamů: 1

Pozdně gotická kamna z domu čp. 1 v Milevsku – výraz společenského postavení?

 1. 1.
  0354544 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Robert - Jiřík, J. - Kypta, J. - Simota, V.
  Pozdně gotická kamna z domu čp. 1 v Milevsku – výraz společenského postavení?.
  [Late medieval stove from the house Nr. 1 in Milevsko – an expression of social status?.]
  Průzkumy památek. Roč. 17, č. 2 (2010), s. 75-92 ISSN 1212-1487
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: stove * representation * towns
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Na základě kombinace pramenů hmotných (v daném případě pozůstatků pozdně středověkých kamen) a písemných bylo možné rekonstruovat sociální horizont objednavatele a tím ilustrovat roli kamen jakožto odrazu sociálního postavení v rámci spektra vizuálních komponentů reprezentace elit pozdně středověkého poddanského města.

  On the basis of the analysis of 1. material sources (a collection of the stove tiles found in Nr. 1) and of 2. the body of written sources it was possible to reconstruct a social horizon of the order of the stove and thus to illustrate the role of the stove as a reflexion of the social status within the spectrum of visual components of representations of the elits in the late medieval seigniorial town.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193524